Det våde Får / Tolykkegård, økologisk landbrug, Græsted, Nordsjælland

Grisene

I vores æbleplantage går en lille flok vietnamesiske dværghængebugsvin. Det er ikke fordi, vi har en speciel interesse i at avle grise, formålet med svinene er, at de skal hjælpe med at bekæmpe mosegrise i plantagen.

Hængebugsvin graver lige som almindelige grise, men slet ikke nær så dybt som de store, lyserøde dyr. Så de er fine at have gående i plantagen, hvor mosegrisene laver gange og reder, der ofte bare er 10 cm nede i jorden.

Ud over at bekæmpe mosegrise, har de også en opgave med at spise resterne fra bryggeriet – altså ikke drikke vores øl, men de er også helt tilfredse med at spise masken, der bliver til overs fra brygningen, ligesom de nyder at deltage i beskæring af æbletræerne.