får tolykkegård

Elsk EU

Når man, som Tolykkegård, modtager økologisk arealtilskud i EU, skal man ifølge reglerne have følgende på sin hjemmeside:

  • En kort beskrivelse af formålet med ordningen og resultatet af tilskuddet
  • EUs logo
  • Teksten: ”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”.

Det havde jeg fortrængt. Heldigvis er der ansat årvågne personer i NaturErhvervstyrelsen, der jævnligt gennemlæser internettet og kontrollerer. at landmænd overholder loven. Så jeg har fået et venligt brev, der forklarer hvad jeg skal gøre, for ikke at få nedsat min udbetaling:

EU EU

Som den lovlydige bondemand jeg nu engang er, gør jeg naturligvis det ønskede.

Sådan ser EU og FVMs logo ud sammen med den krævede tekst:

EU

Og her er den anbefalede tekst, der beskriver formålet med EU-ordningen:

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Så skulle det får vist være barberet!